Category Archive : การเดินทาง

How to ขอวีซ่าอเมริกา ให้ผ่านอย่างราบรื่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ การท่องเที่ยวผจญภัย ตามรอยภาพยนต์ดัง ที่ควรค่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน ถึงแม้จะเป็นหนึ่งใน Dream List แต่หลายคนก็กังวลใจในเรื่องของการขอวีซ่าอเมริกาให้ผ่าน ซึ่งเสียงลือต่างๆว่ายุ่งยากซับซ้อน ไม่ได้ผ่านง่ายๆ ต้องใช้เอกสารหลายอย่างและใช้ภาษอังกฤษเป็นหลัก บางครั้งเตรียมเงินในการท่องเที่ยวแล้ว แต่กลับอดไปเพราะวีซ่าไม่ผ่าน หรือต้องสัมภาษณ์หลายรอบมากกว่าจะผ่านได้ บทความนี้จึงมีวิธีการมาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวอเมริกา ควรขอวีซ่าอย่างไรให้ผ่านแบบฉลุย

สิ่งที่ควรรู้

วีซ่า คือเอกสารที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากทางการให้เข้าสู่ประเทศได้ การขอวีซ่าอเมริกามี 3 ประเภท แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.สำหรับท่องเที่ยว-เยี่ยมเยียน (B-2 Tourist Visa)

2.สำหรับนักเรียนอเมริกา และนักเรียนแลกเปลี่ยน (F-1 Student Visa)

3.ทางธุรกิจในอเมริกา (B-1 Business Visa)

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา มี 3 ขั้นตอนหลัก

1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ เข้าเว็บไซด์ ceac.state.gov/genniv ของกรมการกงสุลสหรัฐอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (DS-160) โดยเริ่มจากเลือกสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศไทยมีกรุงเทพฯและเชียงใหม่ แล้วกรอกรหัสยืนยันตามรูปที่เห็น แล้วคลิก Start An Application แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวตามหัวข้อ เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อกรอกครบแล้ว ให้อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง โดยปรับให้มีขนาดตามที่กรมการกงสุลสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้

-ขนาดรูป 600×600 ถึง 1,200×1,200 พิกเซล

-เป็นรูปสี 24 บิตต่อพิกเซล ในโหมด Srgb

-ถ้าสแกนจากรูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว ต้องใช้ความละเอียด 300 พิกเซลต่อนิ้วขึ้นไป

-ไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 240 KB

เมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนทั้งหมดแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดให้พิมพ์เพื่อชำระเงิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา 160 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,440 บาท) ในส่วนนี้ต้องจ่ายทุกคน แม้วีซ่าไม่ผ่านก็ไม่ได้คืนนะคะ

2.ชำระค่าธรรมเนียมและนัดหมาย หากไม่เคยยื่นวีซ่าอเมริกามาก่อน ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/ เมื่อสมัครบัญชีผู้ใช้แล้ว ให้เลือกหัวข้อ นัดสัมภาษณ์ แล้วกรอกรายละเอียด จนถึงขั้นตอนชำระเงิน เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วให้รอจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป ระบบจะแสดงเลขที่ใบเสร็จรับ จึงสามารถทำการนัดหมายสัมภาษณ์ได้ โดยเลือกวันเวลาได้ตามสะดวก สามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภาษณ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง เมื่อนัดหมายเสร็จแล้ว จะได้ใบนัดสัมภาษณ์ เพื่อใช้ยื่นในวันนัด

3.การสัมภาษณ์เพื่อยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตฯ หรือ สถานกงสุล วันที่นัดสัมภาณืควรไปก่อนเวลาจริงประมาณ 1 ชม. เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะเปิดให้ผู้ยื่นวีซ่าเข้าไปด้านใน ซึ่งทุกคนจะต้องฝากกระเป๋าและมือถือ แบตสำรองไว้ โดยให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นเข้าไปเท่านั้น

-หนังสือเดินทาง (อายุ Passport เหลือมากกว่าระยะเวลาที่ผู้ขอจะไปอย่างน้อย 6 เดือน)

-แบบฟอร์มขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)

-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2×2 นิ้ว

-ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

-ใบนัดสัมภาษณ์

-เอกสารอื่นๆแล้วแต่กรณี (หลักฐานแสดงรายได้ ,หนังสือรับรองการทำงาน ,แผนการเดินทาง ,ผลการศึกษา ,ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดี)

เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ จะทราบผลได้ทันที ซึ่งถ้าผ่านเจ้านหน้าที่จะขอหนังสือเดินางไว้ เพื่อดำเนินการพิมพ์หน้าวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ วีซ่าจะถูกส่งไปที่บ้านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

เพียงเท่านี้การขอวีซ่าอเมริกาผ่านก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เราเตรียมเอกสารให้ครบ และตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจน เราก็สามารถบินไปอเมริกาได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ หรือถ้าไม่สะดวกและมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทรับทำวีซ่าอเมริกาเพื่อปรึกษาการทำวีซ่าก็ได้เช่นกัน